Design av årsrapport for Norske Skog 2015 (Farmandpris nr. 1 og gull)