Brosjyre for Nye Veier. (Frilansoppdrag for Try reklamebyrå)