Brosjyre for Nye Veier. Frilansoppdrag for Try reklamebyrå